Scroll to top

Echtscheiding en hypotheek

Hebben jij en je partner een eigen woning en blijkt helaas na een tijdje dat de liefde is verdwenen, dan zal er een en ander geregeld moeten worden rondom de eigen woning. Wij zullen je in dit artikel wijzen op een aantal zaken die hierbij om de hoek komen kijken.

Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen dan ben je vaak ook samen eigenaar van de woning. Jullie hebben dus allebei recht op de helft van de waarde van de woning. De vraag is dan ook wie blijft er in de woning wonen en kan diegene de ander uitkopen. Immers de helft van de waarde van de woning is van de ex partner.

Ben je gehuwd op huwelijkse voorwaarden dan is het belangrijk om na te gaan welke verdeling je hebt afgesproken in de in je huwelijkse voorwaarden.

Hoofdelijk ontslag

Wil een van jullie in het huis blijven wonen dan zal er een verzoek voor hoofdelijk ontslag ingediend moeten worden bij de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker gaat dan kijken of het inkomen technisch kan en natuurlijk of de woning voldoende waarde heeft om dit te kunnen doen. De geldverstrekker kijkt altijd naar de nu geldende acceptatienormen.

De acceptatienormen en de berekening van wat je maximaal mag lenen zijn de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Dit om te voorkomen dat er nu te hoge leningen worden afgesloten.  Mooi voorbeeld hiervan is het feit dat je nu niet meer dan 100% van de waarde van je woning mag lenen. Gelet op het feit dat bij echtscheiding in bepaalde gevallen het niet realistisch is om aan de huidige scherpe acceptatienormen te voldoen, mag een hypotheekverstrekker gebruik maken van een explain-regeling. Dit is een regeling waarbij de AFM de geldverstrekker de ruimte geeft om onderbouwd af te wijken van de nu geldende acceptatienormen.

Verkoop woning

In het uiterste geval kan het zo zijn dat er geen mogelijkheid is om in het huis te blijven wonen of jullie maken bewust de keuze om de woning te verkopen.  Door verkoop kan de hypotheek worden ingelost of blijft er nog een stukje restschuld over. In sommige gevallen kan NHG een eventuele restschuld kwijtschelden, mits de hypotheek met NHG is gesloten.

In dit artikel hebben wij de fiscaliteit bij echtscheiding buiten beschouwing gelaten, dit zal in een ander nieuwsbericht worden toegelicht.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u ons altijd bellen op tel.nr. 085-1053137 of kijk op onze website www.bestehypotheek.nl

Related posts