Scroll to top

Nationale Hypotheek Garantie verruimt de acceptatienormen voor hypotheken voor ouderen

Er komt eindelijk een oplossing voor ouderen met een verhuiswens die moeite hebben om een nieuwe hypotheek te krijgen. De problemen zijn ontstaan door de verscherpte financieringseisen en de methode waarop hypotheekverstrekkers de maximale hypotheek berekenen met Nationale Hypotheek Garantie. Het betreft de methode om de maximale hypotheek te berekenen waarbij gekeken wordt naar de individuele situatie van de ouderen.

 Bij  normale acceptatie wordt ervan uitgegaan dat de gehele hypotheek volledig wordt afgelost via een annuïteitenhypotheek. Echter indien gekozen wordt voor (gedeeltelijk) aflossingsvrij betalen de ouderen alleen rente en soms een kleine aflossing. Hierdoor zijn de daadwerkelijke lasten veel lager dan de fictieve lasten waar nu mee gerekend wordt.

Er zijn wel voorwaarden waaraan de ouderen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor de nieuwe methode waarop hypotheekverstrekkers de maximale hypotheek berekenen. U dient onder andere over maximaal 10 jaar AOW te ontvangen. Daarnaast dient de oudere de rente voor minimaal 20 jaar vast te zetten. Ook dienden de nieuwe hypotheek maandlasten lager te zijn dan de oude hypotheek maandlasten.

Nieuwe rekenmethodiek

De nieuwe regels gelden vanaf  17 juni 2018 alleen met Nationale Hypotheek Garantie. Met de nieuwe regels kunnen ouderen makkelijker verhuizen naar een meer geschikte woning die aansluit bij hun wensen. De verwachting is dat veel ouderen van de nieuwe regels gebruik gaan maken. Ook zal de doorstroming hierdoor toenemen zo is de gedachte. Hypotheekadviseurs zijn blij met deze verruiming van de hypotheekregels. Er kan nu meer maatwerk geleverd worden wat passend is voor de ouderen.

Ouderen met een aflossingsvrijehypotheek waarvan de looptijd afloopt kunnen ook gebruik maken van de nieuwe regels en kunnen dan mogelijk hun hypotheek verlengen. De beoordeling wordt gedaan door de huidige bank. Deze bepaald als de hypotheek verantwoord kan worden verlengd. Daarbij speelt ook mee dat het restschuld risico beperkt moet zijn en er sprake is van een substantiële overwaarde.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze hypotheekadviseurs.

Ze zijn bereikbaar op 085-105 31 37

Related posts