Scroll to top

Nieuw taxatierapport per 1 april 2018 zorgt voor hogere kosten bij starters.

De verschillende beroepsorganisaties hebben besloten dat er per 1 april 2018 een nieuw taxatierapport moest komen. Daar is inmiddels gevolg aan gegeven. Dit heeft geleid tot meer werkzaamheden voor taxateurs en langere wachttijden.

De wens van de beroepsorganisatie was om een nog eenduidigere en betrouwbaarder rapport te creëren. Er diende meer aandacht te komen voor de financiële positie van de VVE, energiebesparende voorzieningen, de staat van de fundering en validatievoorwaarden. Bovendien wil men alvast voorsorteren op versnelde en zelfs automatische taxaties. Al deze wensen hebben tot een nieuwe standaard geleid die per 1 april jongstleden is ingegaan.

Wachttijden

Inmiddels heeft dat geleid tot langere wachttijden bij validatieinstituten. Blijkbaar moet de markt nog erg wennen aan deze nieuwe vorm. Gelukkig is de nauwkeurigheid wel toegenomen. Bij het element Vve dient nu ook het MJOP ( MeerJarenOnderhoudsPlan) te zijn meegenomen. Voor Energiebesparende Voorzieningen en de staat van de fundering is nu ook meer aandacht.

Taxatierapport wordt duurder.

De keerzijde is dat de taxateur nu meer activiteiten moet uitvoeren en daarom rekent hij nu een hogere vergoeding. U dient nu rekening te houden met tarieven tussen de  € 600,- en € 700,- inclusief BTW per taxatie . Het is jammer dat de vergroting van de kwaliteit van de taxatierapporten nu door de consumenten moet worden betaald. Als klant krijgt u er nu wel een grotere zekerheid voor terug  ten aanzien van de waardebepaling van uw ( aan te kopen) woning.

Mocht u hier meer vragen over hebben dan kunt altijd contact met ons opnemen via info@bestehypotheek.nl of bellen naar: 085 – 105 31 37.

 

Related posts