Scroll to top

Permanent wonen in een recreatiewoning.

De krapte op de huizenmarkt zorgt voor woningnood terwijl er een overschot is aan recreatiewoningen. Kan de recreatiewoning voor een oplossing zorgen?  In Nederland zijn meer dan 1500 parken (volgens de NVM) verdeeld in commerciële parken (vakantiehuisjes) en particulieren parken met recreatiewoningen.

Particulieren recreatiewoningen

Deze zijn meestal niet bedoeld voor commerciële verhuur en hebben geen verhuurplicht. Senioren bezitten vaak zo’n recreatiewoning en willen er vaak dolgraag permanent wonen. Veel gemeenten houden helaas star vast aan wet en regelgeving uit de jaren 60 die permanent wonen in particulieren recreatiewoningen niet toestaat.

Recreatiewoning staan deel van het jaar leeg

Tienduizenden recreatiewoningen staan volgens de huidige oude regels een deel van het jaar leeg.  Eigenaren zijn daarom genoodzaakt een andere woning aan te houden. De schatting is dat het om circa 40.000 tot 50.000 woningen gaat. De krapte op de huizenmarkt kan hiermee deels worden aangepakt door de regels te versoepelen. Er zouden dan waarschijnlijk een groot aantal nieuwe woningen te koop komen te staan. Hierdoor kan de krapte op de huidige woningmarkt wat afnemen, wat gunstig is voor potentiele kopers.

De overheid en recreatiewoningen

De overheid is van mening dat recreatiewoningen niet geschikt zijn voor permanent verblijf. De woningen voldoen niet aan alle eisen voor permanente bewoning en zijn soms niet brandveilig. Ook is recent de wet op de huurtoeslag gewijzigd. Per 1 april 2018 is huurtoeslag voor een recreatiewoning niet meer mogelijk. Ontvangen toeslagen kunnen worden teruggevorderd. Wonen in een recreatiewoning is vaak een noodgedwongen keuze. Sommige mensen staan jarenlang op een wachtlijst. Ook kan een relatiebreuk ervoor zorgen dat er dringend behoefte is aan woonruimte. De oplossing is wellicht om tijdelijk soepeler om te gaan met de regels van hypotheekverstrekking. Wanneer de woningmarkt krapte is opgelost kunnen de oude regels weer worden opgevoerd. De vraag is of het huidige kabinet daarin mee wil gaan.

Wil je meer weten? Neem contact op met onze hypotheekadviseurs op telefoonnummer: 085-105 31 37